Bölümler


 
1979 yılının haberleri
1983 yılının haberleri
1988 yılının haberleri
1993 yılının haberleri
1998 yılının haberleri
2003 yılının haberleri
2008 yılının haberleri

 

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberler
Hürriyet gazetesinde yer alan haberler
Milliyet gazetesinde yer alan haberler
Türkiye gazetesinde yer alan haberler

 

Dizi yazı olan haberler
Dizi yazı olmayan haberler
Dizi yazı olup olmadığı kodlanamayan haberler

 

Sürekliliği olan haberler
Sürekliliği olmayan haberler
Sürekliliği olup olmadığı belli olmayan haberler

 

Derinliğine ele alınmış haberler
Derinliğine ele alınmamış haberler
Derinliğine ele alınıp alınmadığı belli olmayan haberler

 

Habere konu olan olayın çalışan çocuklar sorunu ile dolaylı olarak bir ilgisi var
Habere konu olan olayın çalışan çocuklar sorunu ile doğrudan bir ilgisi var
Habere konu olan olayın çalışan çocuklar sorunu ile bir ilgisi yok
Habere konu olan olayın çalışan çocuklar sorunu ile bir ilgisi olup olmadığı belli değil

 

Hedefi çalışan çocuklar olan haberler
Hedefi çalışan çocuklar olmayan haberler
Hedefi çalışan çocuklar olup olmadığı belli olmayan haberler

 

Kaynağı ajanslar olan haberler
Kaynağı bakanlıklar olan haberler
Kaynağı bilim insanları olan haberler
Kaynağı gazete elemanlarının çalışmaları olan haberler
Kaynağı gönüllü kuruluşlar olan haberler
Kaynağı olaya taraf olanlar olan haberler
Kaynağı uluslararası kuruluşlar olan haberler
Kaynağı başka olan haberler
Kaynağı belli olmayan haberler

 

Fotoğraf kullanılmış olan haberler
Fotoğraf kullanılmamış olan haberler
Fotoğraf kullanılıp kullanılmadığı kodlanamayan haberler

 

Renkli fotoğraf içeren haberler
Siyah-beyaz fotoğraf içeren haberler
Fotoğraf türü kodlanamayan haberler

 

Görsel özellik taşıyan materyal olarak fotoğraf kullanılan haberler
Görsel özellik taşıyan materyal olarak grafik kullanılan haberler
Görsel özellik taşıyan materyal olarak karikatür kullanılan haberler
Görsel özellik taşıyan materyal olarak tablo kullanılan haberler
Başka görsel özellik taşıyan materyal kullanılan haberler
Görsel özellik taşıyan materyalin kodlanamadığı haberler

 

Alt/üst başlık olan haberler
Alt/üst başlık olmayan haberler
Alt/üst başlık olup olmadığı kodlanamayan haberler

 

Başlığı 8-14 punto arasında olan haberler
Başlığı 16-24 punto arasında olan haberler
Başlığı 26-34 punto arasında olan haberler
Başlığı 36-44 punto arasında olan haberler
Başlığı 46-54 punto arasında olan haberler
Başlığı 56 punto ve yukarısında olan haberler

 

25-95 cm2 arası yer kaplayan haberler
96-132 cm2 arası yer kaplayan haberler
133-204 cm2 arası yer kaplayan haberler
205-275 cm2 arası yer kaplayan haberler
276-346 cm2 arası yer kaplayan haberler
347 cm2 ve yukarısında yer kaplayan haberler

 

Spot kullanılmış olan haberler
Spot kullanılmamış olan haberler
Spot kullanılıp kullanılmadığı belli olmayan haberler

 

1. sayfada yer alan haberler
2. sayfada yer alan haberler
3. sayfada yer alan haberler
4. sayfada yer alan haberler
5. sayfada yer alan haberler
6. sayfada yer alan haberler
7. sayfada yer alan haberler
8. sayfada yer alan haberler
9. sayfada yer alan haberler
10. sayfada yer alan haberler
11. sayfada yer alan haberler
12. sayfada yer alan haberler
13. sayfada yer alan haberler
14. sayfada yer alan haberler
15. sayfada yer alan haberler
16. sayfada yer alan haberler
17. sayfada yer alan haberler
18. sayfada yer alan haberler
19. sayfada yer alan haberler
20. sayfada yer alan haberler
21. sayfada yer alan haberler
22. sayfada yer alan haberler
23. sayfada yer alan haberler
24. sayfada yer alan haberler
25. sayfada yer alan haberler
26. sayfada yer alan haberler
27. sayfada yer alan haberler
28. sayfada yer alan haberler
29. sayfada yer alan haberler
30. sayfada yer alan haberler